Japanese

Chinese

English

Masters Of Quality Leather

Human Resources

Company
Name - Surname (Ad - Soyad) *
TC No
SSK No
 
Marital Status (Medeni Hal)
Gender (Cinsiyet)
Blood Group (Kan Grubu)
Birth Place (Doğum Yeri) *
Birth Date (Doğum Tarihi) *
Education (Eğitim Durumu)
Job (Meslek)
Applied Position (Başvurduğunuz Pozisyon)
GSM *
Locality (Semt) *
City (Şehir) *
Address (Adres)
Tell Us About Yourself
(Kısaca Kendinizi Tanıtın)
 
Character, behavior, ability and hobby give brief information about
(Karakteriniz, davranışlarınız, yetenekleriniz ve uğraşılarınız hakkında kısa bilgi verin.)
 
© 2012 Yateks Leather